Filter

Biz ikinci el döküm makinelerin alımı ve satımında uzmanlaştık. Kalıp püskürme makineleri, Foundry robotları, metal dozaj tayin teribatı ve çapağını alma presleri gibi döküm makinelerin otomayson aletleri içinde size seçkin yeterlilik sunarız.

Metalların pürüzlü dökümünde yüksek termik ve mekanik devamlı yüklemenin altında kalan bileşenler için en önemli faktör dayanıklılık. Kalite mecburi "Made in Germany" olması gerekmediğini Italpresse'in fevkalade ürünleri göstermekte.

Etkin kalıpla döküm yapmakta alâkalı tüm kullanımlar için çok sayıda model seçenekleri sunulmakta. Orta boydan büyük ürünlere kadar çinko, alüminyum ve magnezyum gibi metalların işletilmesi mümkün. Sıcak veya soğuk kamarlı döküm makinleri olsun yada magnezyumlu sıcak kamarlı döküm makineleri: Italpresse'in ikinci el tesisatları sağlam işlemelerin sayesinde çok rağbet görüyorlar.

Sıcak kamarlı basınçlı döküm makineleri

Italpresse'in sıcak kamarlı döküm makineleri genel olarak mekanik germe mekanizmalı çalışıyorlar. Geleneksel ve yüksek dercede etkili mafsallı kol mekanizması onyıllardır kendisini kanıtlamıştır. 750 ton'u bulan germe kuvvetleri mümkün. IP deyimiyle modeller sıcak kamarlı veya magnezyumlu sıcak kamarlı döküm makineler olarak mevcutur. Özellikle otomotiv ve elektronik sanayisi için üretilen yapım parçaları için uygunlar. Italpresse'in sıcak kamarlı makinelerde ile işletilen alışagelmiş ürünler ise Mobilya ve yapı malzemeleri.

Sıcak kamarlı döküm makineleri IPZ 30, IPZ 60, IPZ 90, IPZ 130, IPZ 200, IPZ 300, IPZ 400, IPZ 550 veya IPZ 750 numaralı inşaat sınıfları altında ikinci el pazarında da bulunabilir. IPZ'nin arkasındaki rakam döküm makinelerin ton olarak germe kuvvetini gösteriyor. IPZ 30 makineleri gereğince 30 tonlik germe kuvvetini işaret ediyor. Büyük miktarda likit metal'ı hızlı bir şekilde boşluklara püskürtmek için ona göre yüksek germe kuvvetleri gerekli. IPZ 750'nin yaklaşık 800 tonluk germe kuvveti ile geniş alanlı yapı parçaları üretelenebilir. Magnezyum döküm makineler IP Mg 200, IP Mg 300, IP Mg 400, IP Mg 550, IP Mg 750 modelleri olarak alınabilir. IP Mg makinlerin güç verileri IPZ makinelerle kıyaslanabilir. Hemen hemen eşit sayılırlar.

Mafsallı kol soğuk kamarlı döküm makineleri

Italpresse'ten soğuk kamarlı döküm makineleri mafsallı kol veya kolsuz mekanizmle mevcut. Mafsallı kol soğuk kamarlı döküm makinesi yüksek bloke etme kuvveti ve düşük dönüş süreleri birleştiriyor. IP 200'den IP 4500'e kadar yapısal büyüklüklerde bulunmakta. Işleme ölçülerinin kalitesi, sabitliği ve verimliliği yüzünden çok rağbet görüyorlar.

Mal çeşitlerimizde bu modeller bulunur: IP 200 SC, IP 300 SC, IP 400 SC, IP 550 SC, IP 750 SC, IP 900 SC, IP 1100 SC, IP 1350 SC, IP 1650 SC, IP 1850 SC, IP 2150 SC, IP 2500 SC, IP 3000 SC, IP 3500 SC, IP 4000 SC, IP 4500 SC

Mafsallı kolsuz soğuk kamarlı döküm makineleri

2005'den beri Italpresse mafsallı kolsuz soğuk kamarlı döküm makinleri de farklı inşaat sınıflarıyla sunuyor. Kolsuz inşaat usulünün avantajı özellikle atik parçaların düşürülmüş sayısında bulunuyor. Az aşınma ve ona bağlı düşük bakım giderleri bu üretgen, hidrolik teknolojinin bariz avantajı. Bu makineler TF deyimle – "Toggle Free" yani mafsallı kolsuz anlama geliyor - altında satılıyor. TF 800 SC ve TF 4700'e kadar inşaat sınıfları genel olarak iki panoyla tedarikli.

Mal çeşitlerimizde bu modeller bulunur: TF 800 SC, TF 1000 SC, TF 1250 SC, TF 1500 SC, TF 2000 SC, TF 2300 SC, TF 2700 SC, TF 3300 SC, TF 3700 TC, TF 4100 SC, TF 4700

Ikinci el makineleri uzun yılların tecrübesi bulunan eksper'ten alın

Çeşitli döküm makinlerin ekspertiz'i, demontaj ve yeniden montaj'ı bizim spesiyalitemiz. Mahallinde verilmeye hazır bulunan makinezi değerlendir ve size bireysel teklif sunarız. Kullanılmış makinelerin alıcısı olarak size tüm kapsamlı servis sunarız. Demontaj'dan parçalı ve genel revizyon'dan yeni dikme yerindeki montaj'ına ve direktif'ine kadar size kapsamlı ve ehil tek bir elden hizmet sunarız. Fiss'e ve böylece 30 senelik aşkın piyasa'da yerleşmiş yeterliliğimize güvenin.